Kategorier
Okategoriserade

Angående Covid 19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På grund av rådande omständigheter så tvingas vi att flytta fram sommarkollot. Vi siktar på att genomföra det sommaren 2021 istället.

Kategorier
Okategoriserade

Sponsorer

Svenska Kyrkan

Kategorier
Okategoriserade

Skånes Änglar

Skånes Änglar för Skånes barn

Skånes Änglar är en förening för de som verkligen vill göra skillnad för barnen i Skåne.
Initiativtagaren till föreningen är Torgny Nilsson som tillsammans med ett 10-tal vänner bestämde sig för att göra just detta.

Vår vision är att hjälpa utsatta barn i vårt samhälle eller ensamstående vårdnadshavare som har det svårt ekonomiskt.

Utsatt kan man vara om man lever i en familj där ekonomin havererat, är utanför kompisskaran eller tvingats fly från sitt hem. Vår förening kan hjälpa till med tex julklappar, upplevelser eller bara vara kompisar för en stund.

Vi arbetar enligt FN:s barnkonvention
Barn är varje människa under 18år
Barnets bästa ska komma främst
– Barnets rätt att skyddas mot alla former av
sexuella övergrepp, prostitution och pornografi
Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt
och psykiskt våld
– Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Alla våra medlemmar måste årligen lämna utdrag ur belastningsregistret för att få fortsätta vara medlem. Innan man blir medlem använder vi oss av provmedlemskap, detta gör vi för att försäkra oss om engagemanget för barnen samt att man passar in i vårt gäng.

Gemensamt för våra medlemmar är att alla kör raggarbilar eller motorcyklar, men det viktigaste för oss är BARNEN.