Skånes Änglar för Skånes barn

Skånes Änglar är en förening för de som verkligen vill göra skillnad för barnen i Skåne.
Initiativtagaren till föreningen är en medlem som tillsammans med ett 10-tal vänner bestämde sig för att göra just detta.
Idag är vi mer än fördubblade medlemsantalet.
Föreningen har funnits i över 5 år.

Vår vision är att hjälpa utsatta barn i vårt samhälle.

Utsatt kan man vara om man tex är utanför kompisskaran eller tvingats fly från sitt hem.

Vår förening kan hjälpa till med tex julklappar, upplevelser eller bara vara kompisar för en stund.

Vi arbetar enligt FN:s barnkonvention:
• Barn är varje människa under 18år
• Barnets bästa ska komma främst
• Barnets rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp, prostitution och pornografi
• Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Alla våra medlemmar måste årligen lämna utdrag ur belastningsregistret för att få fortsätta vara medlem.
Innan man blir medlem använder vi oss av provmedlemskap, detta gör vi för att försäkra oss om engagemanget för barnen samt att man passar in i vår förening.

Gemensamt för våra medlemmar är att alla kör någon typ av fordon, veteranbil eller motorcykel, men det viktigaste för oss är BARNEN.

Insatserna består av att ge barnen förutsättningar till en bättre framtid och glädje i nuet.

Ingen gåva är för liten, varje krona gör skillnad !

Vill du vara med och hjälpa Skånes barn? Kontakta oss om du känner att detta skulle vara något för dig.

www.skanesanglar.se
Facebook: Skånes Änglar Supporters
Instagram: Skanesanglar2018

Info telefon: 0721-68 29 83

Info mail:  info@skanesanglar.se

Org.nr: 802517-6499

Ordförande: Fredrik Hanborn ordforande@skanesanglar.se
Sekreterare: Carolina Remnold  sekreterare@skanesanglar.se
Kassör: Jimmy Remnold kassor@skanesanglar.se 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.